Trending

No tags found
Thursday Jul 18, 2024

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง คว้ารางวัลผลิตภัณฑ์และบริการยอดเยี่ยมแห่งปี

นายฉัตรชัย ศิริไลกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เข้ารับรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEARS AWARD 2021” โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง ได้รับการสำรวจให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการยอดเยี่ยมแห่งปี ในกลุ่มการเงินการธนาคารและการลงทุน โดยมีนายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งนิตยสาร Business+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่จัดทำผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ในใจของผู้บริโภคในแต่ละประเภท โดยผ่านการคัดเลือกสำรวจ และวิจัยตลาดตามหลักวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงได้รับคะแนนโหวตจากผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นแบบอย่างแห่งความสำเร็จแก่องค์กรธุรกิจฝนการสร้างแรงขับเคลื่อนพัฒนาสินค้า หรือบริการซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

Back to Top