Trending

No tags found
Wednesday Jul 17, 2024

เคาะแล้ว 2 ทางคู่ “เด่นชัย/บ้านไผ่” 1.28 แสนล้านลงนามสร้าง ม.ค.65

บอร์ดรถไฟเคาะผลประมูลทางคู่ 2 เส้นทาง “เด่นชัย-บ้านไผ่” วงเงินรวม 1.28 แสนล้านบาท แบ่ง 5 สัญญา หลังกรรมการตรวจสอบผลประมูลอี-บิดดิ้งไฟเขียว จ่อลงนาม ม.ค. 65 ตามแผนก่อสร้างเสร็จ/ทยอยเปิดบริการปี 2568-2571

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ร.ฟ.ท.เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 อนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ 2 เส้นทาง วงเงินรวม 128,378 ล้านบาท

ได้แก่ 1.ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323 กิโลเมตร วงเงิน 72,920 ล้านบาท จำนวน 3 สัญญา 2.ช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กิโลเมตร วงเงิน 55,458 ล้านบาท จำนวน 2 สัญญา

ที่ผ่านมามีการตรวจสอบความโปร่งใส โดยวันที่ 17 มิถุนายน 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ลับ ที่ 147/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประกวดราคาก่อสร้างทางรถไฟทางคู่

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 มีนายดนัย มู่สา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ

ล่าสุด คณะกรรมการชุดนายดนัยมีความเห็นว่า การประมูลทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่พบพฤติกรรมสมยอมในการร่วมประกวดราคาของเอกชนที่เข้าร่วมประมูล

รวมทั้งหากเปิดประกวดราคาใหม่จะทำให้ราคากลางของโครงการเพิ่มสูงขึ้น แบ่งเป็นช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ราคากลางจะเพิ่มขึ้น 4,600 ล้านบาท, ช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ราคากลางเพิ่ม 2,900 ล้านบาท

หลังจากนี้จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้รับเหมาดูหนังฟรีออนไลน์ 2022 ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละสัญญา และเว้นระยะเวลา 7 วันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่จะร้องเรียนหรือยื่นคัดค้านผลการประกวดราคา หากไม่มีผู้คัดค้านก็จะกำหนดวันลงนามในสัญญาต่อไป

คาดว่าสามารถลงนามได้ในช่วงเดือนมกราคม 2565 โดยหนังสือสัญญาผ่านการตรวจร่างจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว

“การก่อสร้างจะทยอยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง คาดว่าการเวนคืนของโครงการใช้เวลา 1-2 ปี ตามแผนก่อสร้างสายบ้านไผ่มีกำหนดแล้วเสร็จปี 2568 และสายเด่นชัยกำหนดเสร็จปี 2571”

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้รับเหมาที่เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 5 สัญญา ประกอบด้วย 1.ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 3 สัญญา แบ่งเป็นสัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว ระยะทาง 103 กิโลเมตร ราคากลาง 26,599.16 ล้านบาท มี บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) ร่วมกับ บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 26,568 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 31 ล้านบาท

สัญญาที่ 2 งาว-เชียงราย 132 กิโลเมตร ราคากลาง 26,913.78 ล้านบาท มีกลุ่มกิจการร่วมค้า CKST (บมจ. ช.การช่างร่วมกับ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 26,900 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 13 ล้านบาท

สัญญาที่ 3 เชียงราย-เชียงของ 87 กิโลเมตร ราคากลาง 19,406.31 ล้านบาท กลุ่มกิจการร่วมค้า CKST เสนอราคา 19,390 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 16 ล้านบาท

2.ช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม 2 สัญญา แบ่งเป็นสัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก 180 กิโลเมตร ราคากลาง 27,123.62 ล้านบาท มี บจ.เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) ร่วมกับบริษัทรับเหมาท้องถิ่น เสนอราคา 27,100 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 23 ล้านบาท

และสัญญาที่ 2 ช่วงหนองพอก-สะพานมิตรภาพ 3 ระยะทาง 175 กิโลเมตร ราคากลาง 28,333.93 ล้านบาท มี บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ร่วมกับบริษัทรับเหมาท้องถิ่นเสนอราคา 28,310 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 23 ล้านบาท

Back to Top