Trending

No tags found
Sunday Dec 04, 2022

สแกนผลงานของกองทุนรวม ก่อนตัดสินใจลงทุน

“ตาดีได้ ตาร้ายเสีย” ไม่สามารถใช้ได้กับการลงทุนในกองทุนรวม ดังนั้น การตรวจสอบผลดำเนินงานของกองทุนรวมถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน ที่สำคัญต้องติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพราะระหว่างทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากปัจจัยต่าง ๆ หลายคนอาจคิดว่าการดูผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมก็เพียงพอแล้ว แต่ความเป็นจริงอาจไม่สามารถเป็นหลักประกันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตได้ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมต้องวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกองทุนให้ครบถ้วน เพื่อค้นหาคำตอบที่แท้จริงว่าตัวเองกำลังลงทุนอะไร ความเสี่ยงเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง   การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกองทุนรวม คือ การเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนรวมกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) เช่น กองทุนรวมหุ้นที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทย จะต้องเทียบผลตอบแทนของดัชนีหุ้นไทย เช่น ดัชนี SET100 หรือดัชนี SET50 ส่วนกองทุนรวมตราสารหนี้จะต้องเทียบผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลหรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น   โดยหากกองทุนรวมทำผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีชี้วัด เช่น ดัชนีหุ้นไทยมีผลตอบแทนโดยรวม 5% ขณะที่กองทุนรวมหุ้นมีผลตอบแทน 8% หมายความว่า กองทุนรวมหุ้นนั้นสร้างผลงานได้ดีกว่าดัชนีชี้วัด และหากมีผลงานที่ดีสม่ำเสมอ แสดงว่าเป็นกองทุนรวมที่ไว้วางใจได้และลงทุนได้ในระยะยาว   ตรงกันข้ามหากผลตอบแทนของกองทุนรวมสร้างผลตอบแทนต่ำกว่าดัชนีชี้วัด ก็ต้องศึกษาข้อมูลว่าเป็นเพราะอะไร และหากทำผลงานได้ไม่ดีหลายปีติดต่อกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปลงทุน นอกจากนี้ยังต้องเปรียบเทียบผลตอบแทนกับกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่คล้ายกันในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้วย เพื่อสร้างความอุ่นใจเพิ่มขึ้นก่อนตัดสินใจลงทุน   กองทุนรวมนั้นออกแบบมาเพื่อลงทุนระยะยาว การวิเคราะห์เรื่องถัดมา คือ ดูผลการดำเนินงาน 3 – 5 […]

ASW รุก Carbon Neutral ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

ASW ประกาศขึ้นทะเบียน Carbon Neutral เต็มตัว กางแผนพัฒนาโครงการอสังหาฯ สีเขียว ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เร่งติดตั้ง Solar Rooftop สนับสนุนพลังงานสะอาด มุ่งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “GrowGreen” 5 แกน ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วที่สำนักงานใหญ่ Mingle Mall โครงการ KAVE TU และมีแผนติดตั้งที่โครงการ KAVE Town Space และ KAVE Town Shift ต่อไป พร้อมผนึกพันธมิตร Haup Car ให้บริการรถพลังงานไฟฟ้าที่ Mingle Mall และสำนักงานขาย KAVE AVA มุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW) กล่าวว่า บริษัทตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และก่อให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ […]

Back to Top