Trending

No tags found
Monday Feb 26, 2024

ยื่นภาษีไม่ทัน ทำอย่างไร ? ยื่นย้อนหลังได้หรือไม่ เสียค่าปรับเท่าไร ?

บุคคลธรรมดา ไม่ได้ยื่นภาษี – ยื่นภาษีไม่ทันเวลาที่กำหนด ต้องทำอย่างไร กรมสรรพากร มีบทลงโทษอะไรบ้าง วันที่ 29 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในทุกปีประชาชนผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายภาษี จะต้องยื่นแบบภาษีเพื่อแสดงรายได้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี ตามกฎหมายสรรพากร โดยภาษีดังกล่าวจะถูกนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ แต่หากใครที่หลงลืม หรือมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถยื่นภาษีได้ทันเวลา ทางกรมสรรพากรก็ได้เปิดโอกาสให้แก้ตัว พร้อมกับบทลงโทษโดยการเสียค่าปรับ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้สรุปมาให้ดังนี้ ยื่นภาษีไม่ทันทำอย่างไร บุคคลธรรมดาที่มีหน้าที่ในการยื่นแบบภาษีเงินได้ แต่ยื่นไม่ทันเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี จะต้องไปยื่นด้วยตนเองอีกครั้งที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา โดยจะต้องเตรียมเอกสารประกอบไปด้วย ดังนี้ แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อยภาษี เช่น หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต หนังสือรับรองการจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ เอกสารยืนยันสิทธิค่าลดหย่อนบิดามารดา (ใบ […]

EIC ปรับลดคาดการเศรษฐกิจไทยปี 65 เหลือโต 2.7%

EIC ปรับลดคาดการจีดีพีปี 65 เหลือโต 2.7% จากเดิม 3.2% ชี้ผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ทำให้ราคาพลังงานและเงินเฟ้อเร่งตัว กระทบกำลังซื้อ และความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ EIC ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ เศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ปี 65 จากเดิม 3.2% เหลือ 2.7% จากจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ทำให้ราคาพลังงานและ เงินเฟ้อ เร่งตัว กระทบกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ส่งผลให้การกลับไปสู่ระดับ GDP รายปีก่อนเกิดโควิด-19 ของไทยล่าช้าเป็นครึ่งหลังของปีหน้า ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Wholesale และรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธูรกิจ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (EIC) ปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปี 2565 เป็น 2.7% จากเดิมคาดไว้ที่ 3.2% จากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลให้ราคาพลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์ปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเฉลี่ยทั้งปีจะเร่งตัวขึ้นสูงสุดในรอบ […]

Back to Top