Trending

No tags found
Tuesday Aug 09, 2022

กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 33.50-33.90 ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า เงินบาทสัปดาห์นี้มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 33.50-33.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทปิดอ่อนค่าที่ 33.66 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หลังซื้อขายผันผวนในกรอบ 33.15-33.74 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เงินดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญส่วนใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ตลาดเทขายสินทรัพย์เสี่ยงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ พุ่งขึ้นหลังรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม ระบุว่า ตลาดแรงงานที่ตึงตัวมากและภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงอาจทำให้เฟดต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ โดยเฟดประเมินว่าความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ Omicron อาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออีกทางหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้น ตลาดตื่นตระหนกต่อการประเมินของกรรมการเฟดบางรายซึ่งเห็นว่าอาจสมควรเริ่มลดขนาดของงบดุลของเฟด (Quantitative Tightening) ในอนาคตอันใกล้หลังจากที่เริ่มขึ้นดอกเบี้ย ทั้งนี้ สัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นสะท้อนโอกาสราว 80% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ในเดือนมีนาคมนี้ หลังจากเฟดเปิดเผยรายงานการประชุมครั้งล่าสุด ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทย 8,483 ล้านบาท และ 18,636 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ มองว่านักลงทุนจะให้ความสนใจกับข้อมูลเงินเฟ้อและยอดค้าปลีกเดือนธันวาคมของสหรัฐฯ รวมถึงการไต่สวนประธานเฟดของคณะกรรมการสภาเรื่องการได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่สอง อนึ่ง แม้รายงานล่าสุดบ่งชี้ว่าตำแหน่งจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ แต่อัตราการว่างงานลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 22 […]

Back to Top